อุบัติเหตุเป็นเรื่องที่เราไม่คาดคิด และคาดการณ์ล่วงหน้า […]...