ถ้าติดตามกันมาตั้งแต่บทความแรก ๆ จะพบว่าเราได้นำเสนอธนา […]...