เศรษฐกิจในปัจจุบันที่พ่อค้าแม่ค้าบ่นกันอุบ เพราะทุกคนต่ […]...