การที่คนเราจะทำอะไร ปฏิบัติตัวอย่างไร ก็ต่อเมื่อเราอาจต […]...