ปัจจุบันจะรวบรวมเงินก้อนทีเดียวค่อยนำไปใช้ซื้อสินค้าและ […]...