สำหรับคุณ ๆ ที่มีความจำเป็นส่วนตัว เช่น ยืมรถครอบครัวมา […]...