ประกันรถยนต์นั้นมีไว้เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง อันอาจจะเ […]...