มาเร็ว เคลมเร็ว ถือว่าเป็นโฆษณาในอดีตของบริษัทประกันนี้ […]...