รถที่คุณทำประกันภาคสมัครใจเพิ่มเติมนั้น แม้ชื่อจะบอกว่า […]...