เศรษฐกิจแย่ การเงินฝืดเคือง แต่ของบางอย่างเลี่ยงไม่ได้ […]...