เมื่อเอ่ยชื่อ เซเว่น คุณอาจนึกถึงร้านขายของอุปโภคบริโภค […]...