ยุคที่ทำอะไร ๆ ก็ต้องรวดเร็ว ปรู๊ดปร๊าด ทันใจไปเสียหมด […]...