“รถ” ในปัจจุบันนี้แทบจะนับได้ว่าเป็นปัจจัยที่ 5-6 ของทุ […]...