การอยู่ในเมืองหลวง ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียปน ๆ กันไป เพ […]...