การทำสัญญาในสิ่งใด ๆ ก็ตาม สิ่งที่คุณต้องมีก็คือความระม […]...