ต้องยอมรับจริง ๆ ว่าธนาคารในทุกวันนี้เป็นมากกว่าการรับฝ […]...