ผ่านสถานการณ์โควิด 19 แบบหนัก ๆ กันมาแล้ว แต่ก็ยังไม่สา […]...