สำหรับผู้ประกอบการรถบรรทุก ที่อาจจะแบกรับค่าใช้จ่ายของร […]...