คนเรามักไม่ชอบความเปลี่ยนแปลง หากคิดว่าสิ่งที่ทำอยู่หรื […]...