การไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐ แต่เมื่อมีหนี้ไปแล้วด้วย […]...