มีรถก็เหมือนมีสิ่งที่ต้องดูแล เพื่อให้เขาสามารถพาคุณไปไ […]...