ถือได้ว่าเป็นบทความต่อเนื่องจากบทความที่แล้วในเรื่อง “4 […]...