การค้ำประกันมักเป็นภัยให้กับผู้ค้ำประกัน ซึ่งมักมีข่าวม […]...