เรามักต้องการเป็นที่ยอมรับในสังคม ต้องการเป็นบุคคลที่มี […]...