หากรถคันโปรดที่คุณใช้เป็นเหมือนปัจจัยที่ 5 หรือ 6 ไปแล้ […]...