สำหรับคุณ ๆ ที่อาจจะลืมคิดเผื่อค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เวลาที่ […]...