ถ้าคุณพอมีเงินมีอยู่จำนวนหนึ่ง และต้องการขอสินเชื่อเพิ่ […]...