ไม่ว่าสถานการณ์ชีวิตแบบไหน ๆ ถ้าเรามีสติ ย่อมสามารถตั้ง […]...