ช่วงเวลาขัดสนในชีวิต อยากจะหาเงินก้อน เพื่อมาหมุนจ่ายธุ […]...