การมีรถเป็นของตนเอง ถือว่าเป็นความฝันลำดับต้น ๆ ของคนรุ […]...