สภาพเศรษฐกิจที่ซบเซามานาน และยิ่งมาเจอโรคระบาดอย่างโควิ […]...