เมื่อมีรถยนต์สักคันหนึ่ง ในทางหนึ่งก็มีข้อดี จะไปไหนมาไ […]...