รถยนต์อาจถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่ 6 ในปัจจุบัน ส่วนปัจจัย […]...