โควิดระบาดในช่วงก่อน ไม่ได้แค่เป็นเรื่องของโรคระบาดแต่เ […]...