ไม่เลือกงาน ไม่ยากจน เพราะเราเข้าใจในสถานการณ์เช่นนี้ ท […]...