“ไม่เลือกงานไม่ยากจน” คำกล่าวนี้เป็นจริงแน่นอนค่ะ หากคุ […]...