สำหรับผู้ประกอบการรถบรรทุก ที่ต้องมีการขนส่งสินค้าไปยัง […]...