โดยปกติแล้วคุณ ๆ ก็จะมีรถใช้กันแค่คนละคันเท่านั้น ซึ่งเ […]...