หากมองแบบโลกสวย คุณอาจคิดว่าเมื่อคุณไม่ได้ทำร้ายใครก็จะ […]...