ในช่วงเศรษฐกิจขาลงแบบนี้ และเรายังไม่ทราบว่าจะต้องอยู่ก […]...