ในช่วงระยะเวลาที่โควิด 19 เริ่มแพร่ระบาดในประเทศไทย เรา […]...