อยากจะมีเงินสักก้อนเพื่อมาหมุนเวียนในกิจการ หรือนำมาเป็ […]...