ไม่มีใครอยากเป็นหนี้แน่นอน หรือหากเป็นหนี้ ก็อยากจะมีเง […]...