“รถ” สำหรับหลายคนไม่ใช่แค่รถ แต่เป็นเพื่อนคู่ใจ เป็นคนร […]...