สิ่งที่เป็นเรื่องกังวลสำหรับเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน ก็คือ […]...